دل و نفس جواد نوربخش

ISBN: 0000391113964

Published: 1378


Description

دل و نفس  by  جواد نوربخش

دل و نفس by جواد نوربخش
1378 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | | ISBN: 0000391113964 | 10.77 Mb

چاپ اول - 1369 خورشیدی، انتشارات خانقاه نعمت اللهی (ایران)چاپ دوم - 1372 خورشیدی، ناشر : مؤلفچاپ سوم - 1378 خورشیدی، انتشارات یلدا قلم دل و نفس مراحل ترقی و تعالی روان صوفی را در مقام سیر و سلوک بیان میکند و با استفاده از نظریات مشایخ بزرگ وMoreچاپ اول - 1369 خورشیدی، انتشارات خانقاه نعمت اللهی (ایران)چاپ دوم - 1372 خورشیدی، ناشر : مؤلفچاپ سوم - 1378 خورشیدی، انتشارات یلدا قلم دل و نفس مراحل ترقی و تعالی روان صوفی را در مقام سیر و سلوک بیان می‌کند و با استفاده از نظریات مشایخ بزرگ و صوفیان صاحب نظر، به شیوه‌ای تازه مفاهیم طبع، نَفس (هوی)، دل، روح (عشق)، سِر، سِرّ سِر، بررسی و تحلیل شده‌است.مؤلف در بخشی از کتاب می‌نویسد : نقش مشایخ صوفیه در ارشاد سالکان آن است که روح و سپاه او را که عشق است تقویت کنند که دل صوفی را از چنگ نفس و لشکر او که هواهای نفسانی‌اند رها سازند تا دل به عشق صفا یابد و به مرتبۀ روح و سِرّ و سِرّ سِرّ ترقّی کند.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "دل و نفس":


liyou.newbkdlthere.online

©2008-2015 | DMCA | Contact us